(Dating)

(Dating) – #singlemum còn trẻ, đẹp, nhà giàu, gia cảnh trí thức, văn minh. Cần tìm #chồng là đàn ông, đàng hoàng, biết yêu thương vợ và con riêng của vợ. Tương tự vợ sẽ yêu thương chồng và con riêng của chồng (nếu có).
Ưu tiên nam giới manly, sức khỏe tốt.
Đàn ông cho đáng mặt đàn ông í.
Còn #tiền á? – đéo phải nghĩ.
—-
Inbox tao, Bon nghèo kiết xác chuyên sống bằng tiền đi xin và hành nghề mai mối dạo.