Để mâm ruốc tôm ở đây và không nói gì

1  
Để mâm ruốc tôm ở đây và không nói gì
Hướng dẫn cách làm https://m.youtube.com/watch?v=5QBjMtf5LEI
See Translation