đề xác suất sai rồi

1  
đề xác suất sai rồi,
Làm gì có chuyện pass phòng lại dễ mở nt,đến cái khoá xe đạp còn 5 ô quay kìa:))))
See Translation