Đó là Mẹ con

1  
Đó là Mẹ con. Mẹ con đã làm cho con thức tỉnh rất nhiều điều.
Con biết Sợ mất đi điều quý giá nhất. Con biết được nhiều điều hữu ích trong cuộc sống.
Mẹ luôn là Ánh Đuốc soi đường con đi.
Đó là Mẹ của Con. Người phụ nữ tuyệt vời.
See Translation