Đời người con gái thật khổ

1  
Đời người con gái thật khổ… :'(
Cố gắng làm hết khả năng thôi!!!
See Translation