“Don’t follow the crowd

“Don’t follow the crowd, let the crowd follow you.” (Margaret Thatcher)
Cũng nhờ không bao giờ đi theo đám đông nên dù tối qua 7 giờ ra về trong mưa bão nhưng vẫn chạy được tới trung tâm tiếng Anh lúc 8 giờ (bình thường chỉ đi có 30 phút).
Và cũng nhờ vậy mà sáng nay vào được bãi giữ xe giữa muôn trùng vây xe đứng xếp hàng không dám vào vì ngại nước. Người tới sớm đậu xe nước chỉ tới mắt cá chân, người tới sau thì nước ngập tới bánh xe.
See Translation