E ấy nói

E ấy nói.
E chẳng muốn ăn hàng đâu
Nhưng nhánh nhà em cứ nổ đơn ầm ầm chị ah.
Là ai là ai.
Từ cô bé bỏ qua ctv, theo Tuyến 4 tháng làm KB, lên đại lí và giờ k ngừng nghỉ, ngày lễ mat vẫn vả cho cái đơn dài.ấy mới biêt được, con mọn, đi làm mà em ấy vẫn bán hàng tốt, lại có ck phụ tá.
Ai ở khu vực Thôn Hôn- Quế Võ- Bắc Ninh ủn mông tình yêu nhà em nhé.
Boss Hương Linh Nguyễn Phạm Thu Hường ủn ty nhà em hơn nữa, ủn team bắc ninh phát triển nữa nữa nhé.
Lần nữa chúc mừng em Hang Phuthuy