em là em không biết đâu nhé

em là em không biết đâu nhé, có người đi chụp ảnh cưới mà không khoe em gì cả, không gửi ảnh demo trước cho em gì cả, có khi ít nữa cưới không cần mời luôn đấy hử? giận.!
Cơ mà …. chúc mừng tình yêu lớn của em đã có một tình yêu cực lớn hơn yêu thương nhé.! Từ lâu rồi là cái sự kiện gì của 2 chị em cũng không phải là ám lấy nhau nữa rồi. Nhớ chị!