Giàu

Giàu, nghèo, thành công… chỉ là những khái niệm định tính, vô tận vô cùng. Không ai giống ai, thành công của người này có thể là chưa thành công của người kia.
Lúc mới sinh, một đứa bé biết không nên tè nên ị ra quần đã là thành công. Có người cả đời hơn thua ganh ghét, lúc về già, 70 80 tuổi bị bệnh nằm một chỗ, mới nhận ra thành công cũng chỉ là tự chủ được trong việc đi tiêu đi tiểu.
Bạn muốn thành gì? Thành công hay Thành nhân?
See Translation