Giờ chỉ còn mỗi Mẹ

1  
Giờ chỉ còn mỗi Mẹ.
Chỉ mong Mẹ luôn an bình và hạnh phúc!
Cuộc sống vậy là đủ với Con rồi!
See Translation