Giờ

1  
Giờ… Chẳng cần chi..
Chỉ mong sao Mẹ ăn được, ngủ ngon giấc, sống vui khỏe… Thì dù cho cực khổ bao nhiêu Tôi cũng chịu được.
P/s: Không ai có thể hiểu được cảm giác của Tôi thời gian này… Đã từng vụt mất nên Sợ lắm… Thương lắm Mẹ Tôi… Chẳng ai có thể hiểu nổi Mẹ Tôi…. Nhưng Tôi thì Có! Và Tôi sẽ làm hết khả năng để Mẹ Tôi an vui và hạnh phúc!!!
See Translation