Giúp người nghèo rồi tính vào giá điện

Giúp người nghèo rồi tính vào giá điện, chỉ có thể là EVN!
Tôi trích ra đây rồi không nói gì thêm!
Văn bản nêu rõ khoản tiền 50 tỷ đồng này sẽ được trích từ nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh của EVN. Theo kế hoạch, UBND tỉnh Lai Châu sẽ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, gửi EVN có ý kiến thỏa thuận trước khi phê duyệt và chịu trách nhiệm bố trí đủ phần vốn còn lại ngoài kinh phí EVN hỗ trợ để tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trường phổ thông trên.
Đối chiếu với Điều 26 trong Quy chế quản lý tài chính của EVN, có thể thấy hỗ trợ tỉnh nghèo không nằm trong danh sách 19 khoản chi được tính là chi phí hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Tuy nhiên, EVN vẫn tính khoản hỗ trợ trên vào giá điện và người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu.
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi PV Báo điện tử Tầm Nhìn nêu vấn đề, đến nay EVN vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho việc này.
Đây không phải lần đầu EVN có những khoản chi gây tranh cãi. Trước đó tập đoàn từng gây xôn xao khi định gộp cả tiền hiếu, hỷ, chi phí nghỉ mát, khen thưởng cho con em lao động…vào chi phí sản xuất. Lỗ tỷ giá gần 10.000 tỷ đồng, EVN cũng muốn tính vào giá điện.