Hai Bà Trưng là người Việt

Hai Bà Trưng là người Việt, ngày giỗ của 2 bà cũng diễn ra trên đất Việt. Vì sao phải dùng tiếng Hán trên băng-rôn chứ? Ngộ ghê ha!
P/s: Hôm nay, chạy ngang miếu thờ Hai Bà Trưng trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, nhìn cái băng-rôn mà cứng họng luôn. Không hiểu cái này là vô tình hay cố ý? Kiểu này, người Việt bị buộc phải học tiếng Trung mới hiểu được nội dung chứ sao!