Hạnh phúc thay khi Con có Mẹ

1  
Hạnh phúc thay khi Con có Mẹ. Giờ đây, mỗi phút mỗi giây trong lòng Con đều cầu nguyện, xin sự giúp đỡ của Chư Phật Bồ Tát, để mong rằng Con được ở bên Mẹ, sống cùng với Mẹ, Con sợ mất đi điều quan trọng đó, Con Sợ mất đi điều duy nhất còn lại trong con. Con chỉ biết im lặng và cầu nguyện. Xin Chư Phật Bồ Tát và Mẹ Từ Bi hãy giúp đỡ con với. Để Con được sống với Mẹ, trong cuộc sống này!
See Translation