Hãy yêu Tổ quốc thân yêu của chúng ta bằng những việc làm thiết thực nhất

1  
Hãy yêu Tổ quốc thân yêu của chúng ta bằng những việc làm thiết thực nhất! Hãy rèn luyện tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn! Giữ cho mình có sức khoẻ tốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới./.
See Translation