Hết hồn chim ưng

1  
Hết hồn chim ưng
P.S: Hem phải hum nai, sống ảo kiếm like qua ngày đoạn tháng thoai.
See Translation