Hơ hơ

Hơ hơ… Xảy ra hệ lụy cho dân cho nước mà ông chỉ từ chức thôi á? Hệ luỵ mà dân tộc này lãnh đủ có thể kéo dài hàng trăm năm, còn cái ghế Bộ trưởng của ông thì ngồi được mấy năm?
Ông có thề “tru di tam tộc” cả nhà ông chưa chắc tôi đã tin, chứ đừng nói là đem cái danh hão đó ra để thề!
Chắc phải theo bạn Nguyễn Thu Hằng xin chửi ké một câu thật nặng cho mồm miệng nó kịp sạch trước khi bước sang năm mới