Hơ…
Nhận xét (kiểu thầy giáo tổng kết giúp Luận văn tốt nghiệp):
1. Rượu đế khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ rất tốt cho sức khỏe, chống lại bệnh tật, giúp con người sống lâu hơn. Vậy nên người dân cần tiếp tục uống rượu và Nhà nước cần có chính sách kích thích phát triển mạnh ngành rượu bia.
2. Chưa thể khẳng định được Việt Nam (ai đó hem có bít bình bầu) là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên yên tâm khẳng định Việt Nam là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á (người dân Việt Nam sống lâu nhất trong số các nước phát triển của châu Á, tức là sống lâu hơn 1,xxx lần các nước còn lại của châu Á đấy).
Hệ quả bổ sung:
Vấn đề ô nhiễm môi trường tự nhiên, ô nhiễm biển, phá rừng, tàn sát động vật, thực vật, đầu độc đồ ăn thức uống, hay nhiều doanh nghiệp tàm sát rừng biển như Formosa… tuy là quốc nạn, có thể xóa tên đất nước trên bản đồ thế giới… vẫn không làm giảm tuổi thọ người Việt.
Nguồn: Chính thống (xem trên hình)