HỌC CÁCH

1  
HỌC CÁCH…
Học cách trở nên vui vẻ hơn trong quá khứ, cho dù buồn bã, cũng phải cố gắng mỉm cười đối mặt.
Học cách lạnh lùng, chỉ đối tốt với những ai tử tế với mình.
Học cách cô đơn, sẽ chẳng có ai luôn bảo vệ cho bạn cả.
Học cách tuyệt tình, nên đi thì đi, nên ở thì ở.
Học cách trưởng thành, đừng nên lúc nào cũng trẻ con bốc đồng.
Học cách nhẫn nhịn, lúc nào nên im lặng thì im lặng.
Nội dung và ảnh: internet
See Translation