Hỏi: Má đăng hình con lên facebook nha

1  
Hỏi: Má đăng hình con lên facebook nha!
Nó: Má muốn làm gì Má cứ làm đi. Hỏi con chi.
Đó! Mai mốt tui đăng tiếp đừng ai mang luật ra nói dzí tui nha.
See Translation