Hôm nay là Ngày của Mẹ

Hôm nay là Ngày của Mẹ. Con muốn nói với Mẹ là Con thương Mẹ rất nhiều. Mẹ ơi!
Con xin cầu chúc cho Người Mẹ thân thương nhất này của con sẽ luôn nhiều sức khỏe, sống vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin Chư Phật Bồ Tát hãy phù hộ và giúp đỡ cho người Mẹ này của con sẽ không có ai làm tổn thương Mẹ cả.
A Di Đà Phật. Con xin Cảm Ơn.
See Translation