Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng

1 1 1 1 1  
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng
Em lại về đền CHÚA NGŨ PHƯƠNG BẢN CẢNH bên cây đa 13 gốc tại thành phố Hoa Phượng Đỏ để cầu xin sức khoẻ và bình anh
See Translation