Hôm nay lại hành hương về đại tiệc QUAN LỚN TUẦN TRANH lang son để cầu cin xức khoẻ và bình an

1 1 1  
Hôm nay lại hành hương về đại tiệc QUAN LỚN TUẦN TRANH lang son để cầu cin xức khoẻ và bình an
See Translation