Hôm nay mùng 3 tháng chạp Bính thân mỗ cùng gấu về tạ mộ và chuẩn bị thủ tục nhập trạch nhà trên quê

Hôm nay mùng 3 tháng chạp Bính thân mỗ cùng gấu về tạ mộ và chuẩn bị thủ tục nhập trạch nhà trên quê. 14 giờ về nằm không ngủ được. Bèn dậy xem xét sản phẩm chữ nghĩa sau 365 ngày năm 2016, và sửa soạn lịch cho ngày mai đầu năm tây. Ngày hôm nay mỗ tự cho mình được nghỉ không dính đến sự viết lách – ngoại trừ ngoáy vài dòng statu trên FB có tính thông báo.