Khi da gà nổi lên từng cơn như thể có một luồng điện chạy loạn trong người lúc đọc sách

Khi da gà nổi lên từng cơn như thể có một luồng điện chạy loạn trong người lúc đọc sách, là tôi biết quyển sách ấy đang trò chuyện với tôi.
Sách trò chuyện với từng người theo cách khác nhau, với tôi, chúng trò chuyện bằng cảm xúc. Quyển sách nào làm tôi rợn da gà càng nhiều thì đó hẳn là một quyển sách hay! Cảm giác điện chạy trong người ấy thực sự là một cảm giác gây nghiện!
#ĐọcSáchThậtPhongCách