Không Biết Ai Làm Bài Thơ Này Mọi Người Nhỉ

Không Biết Ai Làm Bài Thơ Này Mọi Người Nhỉ? 😀
——————-
KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Đêm qua không ngủ được
Nằm nghe tiếng mưa rơi
Tưởng chừng bên thềm cửa
Người giao hàng đang tới
Nghe gió trời đang thổi
Lòng sao thấy bồi hồi
Ngỡ Ori gõ cửa
Bước chân về thăm tôi
***
Đêm qua không ngủ được
Nhìn chớp giật bên song
Tựa như từng vết cắt
Giằng xé ở trong lòng
Sao cứ nhớ cứ mong
Hướng về trời tây bắc
Biết ai còn trông đợi
Hay là hàng Ori
***
Đêm qua không ngủ được
Nước mắt lại càng rơi
Gần sáng rồi chợp mắt
Mộng thấy hàng Ori

See Translation