Không dễ có cơ hội được các nhân sự Big4 trực tiếp chấm và nhận xét CV và cover letter đâu ạ <3

1  
Không dễ có cơ hội được các nhân sự Big4 trực tiếp chấm và nhận xét CV và cover letter đâu ạ <3
See Translation