Kỉ niệm ngày được cho mượn bao nhiêu thứ để sống ảo :”>

1  
Kỉ niệm ngày được cho mượn bao nhiêu thứ để sống ảo :”>
Khi về em sẽ trả lại đầy đủ ạ :
#tb #htcs2017 #bs #olp2017 #phuyen
See Translation