Kỷ niệm 02 năm ngày lần đầu tiên ra sân

Kỷ niệm 02 năm ngày lần đầu tiên ra sân, ae cùng flight đã tạo điều kiện hết sức để mình có thể có kỷ niệm đẹp nhưng vẫn bể vì vấn đề năng lực.
Golf mang lại cho mình sức khỏe (ít nguy hiểm như bóng đá), tạo cơ hội giao lưu với nhiều ae golfer, tạo cơ hội chinh phục nhiều sân golf rất đẹp và thử thách. Đặc biệt cũng hỗ trợ rất tốt cho công việc mình đang làm.
Golf cũng mang lại không ít phiền muộn, như đôi khi mình ham chơi bỏ việc, rồi cuối tuần hay trốn vợ trốn con. Nhưng chung quy lại golf rất tốt, đặc biệt cho đàn ông. Mấy điểm chưa tốt golfer mới cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Một lần nữa cảm ơn golf, cảm ơn các golfers đã cùng đồng hành, cảm ơn vợ con….
See Translation