LÀ CON GÁI

1  
LÀ CON GÁI , THƯƠNG THÔI , ĐỪNG LỤY !
– Sinh ra là con gái , em đã thiệt thòi rất nhiều thứ.
Là con gái , người ta đánh giá bề ngoài , hành động , cử chỉ , lời nói của em rất tỉ mỉ.
Là con gái , đẹp cũng bị nóixấu cũng bị nói , dáng em chuẩn cũng bị nói , quá mập , quá ốm cũng bị nói .
Là con gái , có những thứ em lỡ để mất một lần , người ta coi thường em cả đời. Là con gái , phải giữ ý tứ , không hư hỏng , phải nết na , nói chuyện nhỏ nhẹ .. . Thôi dẹp ! Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi , con trai làm được gì , con gái cũng sẽ làm được như vậy , hơn nhiều là đằng khác . Con gái sinh ra là để chịu tổn thương , em càng trải nghiệm nhiều , em càng hiểu đời nhiều , em thành gái hư là chuyện không tránh khỏi.
Nhưng là con gái , thương thôi , đừng lụy ! Biết vì sao không ? Vì em càng lụy , em càng yếu đuối . Bản thân nhắm thương được , thì phải chắc chắn mình sẽ bỏ được . Em lụy họ , họ có cớ coi thường em , chà đạp em , dằn xé cảm xúc của em theo ý họ muốn.
#Mèo
See Translation