Lại sắp tới mùa đổ nước

Lại sắp tới mùa đổ nước…
ps: bước sang cái ngưỡng 30 với đàn ông là bị giục vợ con lia lịa à. Chưa cưới thì kêu ế, không ế thì kêu kén… Lấy vợ rồi thì đi chọc mấy tay chưa vợ, có con rồi đi chọc mấy tay chưa có con, có con trai chọc mấy tay chỉ đẻ con gái. Ôi miệng lưỡi thế gian chẳng biết sao cho đủ với họ. Các cụ nói” phúc ai người đó hưởng, vậy cứ ở yên mà hưởng phúc của riêng mình đi”.