Làm 1 con ảnh kỉ niệm với FFC nhân dịp chia tay năm học xD

1  
Làm 1 con ảnh kỉ niệm với FFC nhân dịp chia tay năm học xD!
See Translation