Làm lãnh đạo là phải quyết liệt

Làm lãnh đạo là phải quyết liệt, nói chung là sẽ bị dân tình với những kẻ ko có tầm nhìn gọi là độc đoán, độc tài nhưng chả sao quan trọng là vì lợi ích chung và kết quả sau này sẽ quyết định tất cả! Ủng hộ chú và một thế hệ lãnh đạo mới thế này hết mình! Nhân thể chú cấm luôn xe máy đi bộ cho khoẻ người chú ạ 😡
PS: Tí quên nhớ đừng ăn hối lộ chú nhé, tự kinh doanh làm giàu cho nó chất 😡