Lời Mộng Cho Kẻ Ngủ Mơ

Lời Mộng Cho Kẻ Ngủ Mơ
Khi biết đến Phật pháp, thấy thế gian sanh diệt vô thường, không chừa một ai, cuộc đời này là bể khổ,…ở một khía cạnh nào đó chúng ta muốn thoát khổ, muốn có một cuộc sống hạnh phúc tràn đầy sung túc. Một khát vọng rất chân chính ở cõi nhân này. Nhưng đã sinh ra ở cõi đời này, từ loài người đến cây cỏ, luôn phải chịu chi phối bởi sinh, trụ, hoại diệt, sanh lão bệnh tử. Không ai có một cuộc sống viên mãn như họ hằng mơ ước, không ai có một cuộc sống toàn vẹn đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.
Tiết trời đang vào xuân, hoa đào, hoa mai nở rộ. Nó báo hiệu mùa xuân, sức xuân. Nhưng xuân hạ, thu đông lại xoay vần. hoa đào năm trước, nụ cười hoa năm trước, cành mai năm trước nó khoe sắc có khác xuân này? ngàn cánh rụng rơi vương vẫn sầu. Xuân đến xuân đi như mộng ảo.
Thật nghịch lý họ tìm cầu những điều hạnh phúc, thiện lành đến với bản thân. Nhưng họ lại sống và tạo tác những nhân, những nghiệp bất thiện …Là người con của Phật chúng ta càng phải hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ai cũng muốn tốt, muốn tu giải thoát, nhưng không thấy cái gốc của nó. Không thấy cái nhân níu giữ chân người giải thoát. Thì làm sao tu giải thoát. Nếu là người phật tử còn chưa thấy cái nhân, còn chưa thấy đạo. Họ tu cũng chỉ là trên văn tự, cũng chỉ là tu theo phong trào…cho đến hết kiếp này qua kiếp khác cũng khó thoát được sanh tử luân hồi. Phải thấy được cái nhân của sanh tử luân hồi… là cái thân này là giả tạm, cái tâm vọng theo dáng 6 trần mà ta đang nuôi dưỡng nó cũng chỉ là tâm vọng. Phải thấy được một điều chân thật ngay trong cái tâm vọng đó, là một chân lý sáng ngời bất sanh, bất diệt. nó tròn đầy viên mãn từ vô thủy vô chung đến nay . Từ chư phật đến chư tổ vẫn hằng sáng, vẫn hằng có không thêm, không bớt. Đó chính là tâm như lai bất sanh, bất diệt ai ai cũng hằng có, nó trùm cả hư không vũ trụ này.
Khi thấy được cái nhân đó ta mới quyết chí tu hành. Tôi đang dùng lời mộng để cảnh tỉnh sự kẻ ngủ mơ là tôi, để quyết chí tu hành, để sự chân thật kia một ngày được ló rạng.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
http://www.tammat.net/default.aspx?g=posts&t=3411#post11142
See Translation