LƯU Ý

LƯU Ý
Tác giả Trương Anh Ngọc hiện mắc trọng bệnh không thể cứu chữa: bệnh yêu nước Ý quá đáng. Hiện bệnh đã leo thang đến mức anh phải ra tiếp cuốn sách thứ hai để ba hoa về tình yêu của đời mình cho đã, lấy cái tên rất kinh khủng: NGHÌN NGÀY NƯỚC Ý, NGHÌN NGÀY YÊU.
Những người hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng khuyến cáo những ai mắc tiểu đường không nên đọc sách của anh, vì nó quá ngọt. Đồng thời cảnh báo bệnh yêu của TAN có thể rất lây lan.
Còn nguồn tin trên vỉa hè cho biết anh không được lòng của giới chức ngành du lịch kinh tế các thứ, vì cứ hễ đọc sách anh xong là người ta lập tức lây bệnh, rào rào xách ba lô đến Ý để nướng ngoại tệ vào ăn uống, yêu đương.