Mát trời thì được ngồi nhà

Mát trời thì được ngồi nhà. Nắng cái là phải đi phơi mẹt ngay. Đi từ Ngọc Hà sang Hà Đông mồ hôi nhễ nhại, mặt tái dại ra, sở tư pháp xếp hàng dài, ngồi nghỉ phát chả bon chen rồi nhẹ nhàng tiến lên thỏ thẻ. Hồ sơ quá hạn mà con bé mặt trắng bệt ra thế kia thì ai nỡ, cứ một điều dạ vâng, lắng nghe anh chị nào chả thương. Đấy em cứ chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các cơ quan hành chính là vậy ạ.