Mấy bạn inbox hỏi dạo này bận gi thế mà không thấy T đăng bài bán hàng

Mấy bạn inbox hỏi dạo này bận gi thế mà không thấy T đăng bài bán hàng, không thấy đăng chiến lược thúc đẩy team
thực sự ra,
mấy nay Tuyến bạn sml trong đống hàng rồi quay ra lại check inbox tư vấn các bạn mới và các bạn trong team thăc mắc vấn đề nào đó. nay mồng 2/9 cũng muốn được đi chơi nhưng khổ lỗi mấy đại lí và các chi nhánh team Tuyến không ngừng nổ đơn và ai cũng cầ luôn thì thơi gian đâu mà đi nữa,
<3 <3 <3 thôi thì mình ở nhà kiếm xiền yeahhhhhhhhhhhhhh