Mấy hôm nay trên FB đang chia sẻ một bài về cái sự “chuyên nghiệp” trong công việc

Mấy hôm nay trên FB đang chia sẻ một bài về cái sự “chuyên nghiệp” trong công việc.
Tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ nhớ là mỗi khi mình bắt tay vào làm/nhận một việc nào đó thì trên đời chỉ còn lại mỗi việc đó là quan trọng, tất cả những thứ còn lại đều là thứ yếu…lãnh đạo, nhân viên, bạn bè, gia đình… và tình trạng đó chỉ kết thúc khi “I get that fucking job done”
Vì vậy, tôi thực sự đéo thích đi làm một chút nào 🙁