May thế

May thế
Mùng 8/3 đi mua cái kẹp này tặng vợ. Bả cảm động, hỏi cuốn tóc vào rồi kẹp xoăn được hả? Em bảo vâng vâng dùng thử đi. Kẹp mãi tóc không uốn được mới mắng ông đi mua phải cái đồ dỏm rồi, hở hoắc thế này kẹp chi. Vứt đi!
Em bảo ấy ấy đừng vứt. Để tôi kẹp phím cái đàn xem có vừa không hẵng vứt, phí của.
Thử kẹp thấy vừa như in.
May thế!