Mẹ tôi tóc trắng về làng

Mẹ tôi tóc trắng về làng
Mẹ tôi (phải) mới 74 tuổi nhưng đã bị lẩn, do hồi đó phải ráng thức nhiều lo chống đói cho cả nhà. Vừa đi thăm cậu Phù, o Vẹm, lại hỏi sao ko dắt bà đi thăm cậu Phù, o Vẹm. Nói “thăm rồi” thì bà ko tin, bảo “bây phỉnh tau”. Vì vậy, tôi p làm trợ lý hình ảnh để bà xem hình, tin rằng mình đã có đi thăm người này người nọ.