Mình

Mình, có mơ uớc nho nhỏ. sau này lớn tuổi, mà bây giờ cũng được. Mua mảnh đất rộng rộng tí, làm cái ao vài trăm mét vuông, có cái chòi câu cá. Cũng mảnh đất đó, có thêm vài trăm mét vuông trồng rau sạch, cốt là biếu người thân quen, vui là chính.
Tính, qua đường LÊ DUẨN, quận1, gần chỗ của anh Vượng làm miếng 1.000 m2. Ai biết mảnh nào đáp ứng được nhu cầu này nó mình ha 😀