Một cái duyên lớn của những ngày cuối cùng của năm

Một cái duyên lớn của những ngày cuối cùng của năm.
Hôm nay được truyền động lực cho 1500 em học sinh cấp 3…cái tuổi mà tất cả đang nuôi dưỡng những Hoài bão, khát vọng lớn.
Luôn nhớ rằng! Những gì các em có được trong tương là việc các em đang làm ở hiện tại.
Chuẩn bị chào đón năm mới với nhiều sự tiến bộ mới!
Rất rất cảm ơn Tâm Việt Group và ekip đã hỗ trợ cho những thông điệp đến với các em được trọn vẹn.