Một Cơ hội kinh doanh

Một Cơ hội kinh doanh
1️⃣ người làm, bạn không mảy may để ý ❗️
1️⃣0️⃣ người làm, bạn tỏ vẻ khinh thường ❗️
1️⃣0️⃣0️⃣ người làm, bạn bắt đầu tò mò ❗️
5️⃣0️⃣0️⃣ người làm, bạn bắt đầu quan tâm ❗️
5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ người làm, bạn thấy gấp gáp rồi ❗️
Chờ đến khi 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ người làm, xin lỗi nhé, hết việc cho bạn rồi ❗️
Gửi tặng những ai – luôn chỉ làm Khán giả trong trọng mọi cuộc chơi.
—————
G22 – 150 đại lý mới đang học tập rất sôi nổi. Dự kiến 1 lớp học với nhiều đột phá