Một nơi mua bán nghệ thuật có thể trả giá thoải mái

Một nơi mua bán nghệ thuật có thể trả giá thoải mái, nhưng người mua thi nhau trả giá cao lên, thay vì trả thấp xuống. Chuyện ngược đời đó chỉ có thể là một phiên đấu giá.
Những người tham gia đấu giá tranh, tượng là một cộng đồng vừa nhỏ, lại khép kín.
Có mặt tại phiên đấu giá số 3 của Chọn Auction House, Hiền nghĩ cộng đồng vừa nhỏ, lại khép kín kia đang thực hành một nghi lễ tôn giáo, chứ không phải làm động tác mua bán. Bởi chỉ có những người “sùng đạo” thì mới liên tiếp “vung” tiền ra để trả giá, đấu trí gắt gao, chỉ với niềm tin vào nghệ thuật như thế.
Chờ đón những điều bất ngờ tại phiên số 4 của Chọn’s tối Chủ nhật này.
See Translation