Một số Luật sư đồng nghiệp đang “Hồn nhiên” khoe về thành tích xét xử chạy đua của ngành Toà án trong tháng 09 hàng năm

Một số Luật sư đồng nghiệp đang “Hồn nhiên” khoe về thành tích xét xử chạy đua của ngành Toà án trong tháng 09 hàng năm, nhưng sự thật thì sao (?)
Tôi thấy rằng, biết thì hãy nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Chém gió mà không biết thông tin gì thì quá lố, mặt khác còn gây mất uy tín cho ngành Toà án.
Nè. từ thời Chánh án mới Nguyễn Hoà Bình thì tình trạng thi đua xét xử tháng 09 hàng năm đã chấm dứt rồi nhé. Không tin kiểm tra đi.
Hehehe.