Mùng 6

1  
Mùng 6, đào vẫn còn xuân lắm xD!
See Translation