Nếu đôi mắt anh không còn sáng

Nếu đôi mắt anh không còn sáng
Không thấy được em mặc áo gì
Sẽ chẳng biết em là ai nữa
Thì nàng có nỡ bỏ ta đi ?
Hôm qua tỉnh giấc anh còn thấy
Đôi cánh em tung giữa nắng trời
Kẻ thêm một chút lông đuôi mỏng
Em hớp hồn ta rồi phượng ơi..!
Hai ba năm nữa mờ đôi mắt
Chẳng biết điểm tô em thế nào
Một nửa đời người trôi thế thật
Chỉ biết ngắm nàng chốn chiêm bao
See Translation