Ngày gì

Ngày gì, tuần gì tháng gì thế này:
– thứ 6 tuần trước bố Hoang Ngoc Quang ốm, sốt đùng đùng 3 ngày liền
– Tối Chủ nhật gái rượu sốt
– Hôm nay zai bia bắt đầu sốt
Nhà chỉ còn mỗi mẹ là chưa đến “lượt. Có thoát hay không hả giời?
Được cái vừa hồi người thì bố vi vu Bắc Ninh với lại Đà Nẵng dồi, mình mẹ ở nhà với 2 giặc ốm thế này ư?
Mau khỏi ốm lên nhá các tình yêu!