Ngày hôm nay gia đình xin cảm ơn và xin lỗi cô giáo (đỗ phượng )đầy nhiệt huyết và giàu lòng yêu thương vói trẻ

Ngày hôm nay gia đình xin cảm ơn và xin lỗi cô giáo (đỗ phượng )đầy nhiệt huyết và giàu lòng yêu thương vói trẻ . Đã tặng gđ nhỏ chúng tôi 1 giá trị vô cùng lớn .đó là mong muốn giúp 3 tre nhà tôi cải thiện về tình hình học tập qua phương pháp của cô. Đã có hơn 100 trẻ được cải thiện nhờ co. Và hom nay vì lý do gđ nên rất mong các cháu được cô giúp đỡ vào tuần sau nữa ah .