NGHĨ VỀ BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN

1  
NGHĨ VỀ BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN!
Trong giây phút trang trọng, linh thiêng này (Ngày 19/5)! Lòng tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động khôn nguôi khi nghĩ về Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam! “Người” đối với tôi là vầng hào quang, là ánh sáng quang vinh dẫn tôi trên con đường cách mạng, là tấm gương sáng về đạo đức để tôi hoàn thiện nhân cách làm người! Mặc dù Bác đã đi xa, nhưng trong tim tôi ngàn năm Người vẫn sống! Sống với thời gian, với cuộc sống nhân sinh! Như bậc thánh nhân, người vỹ đại nhất trong những con người vỹ đại!
Hồ Chí Minh muôn năm!
See Translation